Kalnų takais

Iš Alpinizmo vikis.
Pereiti į navigaciją Jump to search

Ka 231 Kalnų takais: [Straipsnių rinkinys]/ Kazimieras Monstvilas, Juozas Vaitkus, Vitalis Stepulis ir kt.; Sudarė [ir pratarmę, p. 5-6 parašė] Augustas Kubilius; Foto nuotr. ir skaidrių aut.: Juozas Antanavičius ir kt.- V.:Mintis, 1981-119 p., 34 iliust. lap. Leidinyje pasakojama apie Lietuvos alpinistų žygius į Kaukazo, Tianšanio ir Pamyro kalnus. Pateikiama maršrutų aprašymai, įkopimų metraštis, šiek tiek žinių iš alpinizmo istorijos. Supažindinama su Vidurinės Azijos Tyrinėtojo A.Ario gyvenimu ir veikla, pateikiama antropologo A.Poškos mokslinės ekspedicijos aprašymas ir t.t.

BBK 75.82 7A6.3
4202000000
60903-325
K-------133-81
M851(08)-81

Autorių kolektyvas KALNŲ TAKAIS

Sudarė A.Kubilius
Redaktorė T.Vengrytė
Dailininkas A.Žvilius
Meninė redaktorė L.Skerstonaitė
Tech. redaktorė G.Klajumienė
Korektorės: M.Rėzienė, E.Vilkauskienė

Duota rinkti 1980-05-23. Pasirašyta spausdinti 1981-11-24. LV 17225. Popierius: giliaspaudinis. form. 70X108 1/32 Šriftas baltika 9 p. Spaudos būdas: giliaspaudė. 9,62 sp. l., 9,83 apsk. l. 1. :Tiražas 7000 egz. Kaina 80 kp.

Leidykla "Mintis", Vilnius, Sierakausko g. 1.
Spausdino K.Požėlos spaustuvė, Kaunas, Gedimino g. 10.
Užsak. Nr. 1042.