Knygos

Iš Alpinizmo vikis.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Nr. autorius pavadinimas miestas leidykla metai puslapiai tiražas komentaras
 1. V.Kazakevičius, P.Rimša, S.Vaintraubas Sportininko žinynas. Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla Vilnius-1959 tiražas 5000 247 p. Informacija apie pirmą Lietuvos alpinijadą Kaukaze 1958 m.
 2. J. Krikštopaitis "Snieguotosios viršūnės" 1960. Keletas žodžių apie alpinizmą. Vilnius: Valst. polit. ir mokslinės literatūros leidykla 1959 70 p., (su 48 nuotraukų kompozicija).
 3. J.Krikštopaitis Didžiuoju Pamyro keliu. Vilnius: Valst. polit. ir mokslinės literatūros leidykla 1962 79 p. (su 84 nuotraukų kompozicija).
 4. J.Krikštopaitis В горах расцвели эдельвеисы // Советская Литва. Альманах. Bосьмая книга. Вильнюс: Госиздат. xудожественной литературы Лит. ССР 1962, с. 180-185
 5. J.Krikštopaitis. Pirmasis aukštuminis žygis 1964 2 egz Foto aplankas, skirtas Pirmajai lietuvių aukštuminei ekspedicijai; aplanke žygio aprašymas (4 p.), 23 nuotraukos (30X24 cm), 10 dalyvių portretų. (Vienas egz. saugomas K.M. Čiurlionio muziejuje Kaune, kitas – autoriaus bibliotekoje).
 6. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija 1 T Leidykla "Mintis", Vilnius 1966 Alpinizmas 49p.
 7. Klasifikacinė TSRS viršūnių lentelė pagal 1968 metų būklę (rusų kalba) Alma-Ata Užsakymas 527 Tiražas 300 UG05324 (išvardintos tuo metu TSRS buvusios viršūnės lietuviškais pavadinimais).
 8. Klasifikacinė TSRS viršūnių lentelė (1968 m lentelės papildymai pagal 1970 m būklę). Rusų kalba. (Išvardintos tuo metu buvusios viršūnės lietuviškais pavadinimais). TSRS alpinizmo federacijos 1970 m balandžio 28 d. patvirtintas leidinys.
 9. Autorių kolektyvas, "Kalnai lieka rymoti", sudarytojas Augustas Kubilius. Leidykla "Mintis", Vilnius 1970 Tiražas 7000 Leidinio Nr. 11462 7A6.3 Ka 221
 10. LTSR ALPINIZMO FEDERACIJOS INFORMACINĖ MEDŽIAGA Vilnius 1973 Tiražas 190 egz paruošė A. Kubilius, K.Monstvilas, J.Daugvila tech. Redaktorius: A.Urbonas leidinio Nr. 199. Užs. Nr. 609. LV 11075 Vaizdas:Alp1973.pdf
 11. LIETUVOS TSR ALPINIZMO FEDERACIJOS INFORMACINĖ MEDŽIAGA IR METODINIAI NURODYMAI ALPINISTŲ KVALIFIKACIJAI KELTI Vilnius 1974 Tiražas: 250 paruošė A.Kubilus, J.Daugvila tech. redaktorius: A.Urbonas leidinio Nr. 219 LV 03071. Užs. Nr. 424.
 12. LIETUVOS TSR ALPINIZMO FEDERACIJOS INFORMACINĖ MEDŽIAGA IR METODINIAI NURODYMAI ALPINISTŲ KVALIFIKACIJAI KELTI Vilnius 1975 Tiražas: 250 egz. paruošė: J.Daugvila, A.Kubilius, A.Tūbelytė. Leidinio Nr. 237 Užs. Nr. 612. LV. 11876 Tech. redaktorius: A.Urbonas Vaizdas:Alp1975.pdf
 13. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija 1 T. Vilnius "Mokslas" 1976 Akstinas Gediminas 114 p Alpinizmas 170 p. (J. Krikštopaitis).
 14. LIETUVOS TSR ALPINIZMO FEDERACIJOS INFORMACINĖ MEDŽIAGA Vilnius 1977 Tiražas 250 egz sudarė Cicėnas.Leidinio Nr. 304 užs. Nr. 50 Tech. redaktorius: A.Paulauskas. Vaizdas:Alp1977.pdf
 15. Vytautas Narvilas Duokime žmonėms kalnus Vilnius "Vaga" 1977 tiražas 15 000 egz. Spaudė K. Požėlos spaustuvė, Kaunas Leidinio Nr. 8748.N 70803 - 242 / M 852(10)-77 U-77 7A6.3 Na213
 16. Volker Krause, Uwe Jensen, Werner Rump Pamir- zwei Handbreit unterm Himmel, Sportverlag Berlin 1977 (vokiečių kalba) apie 1972 metais į Komunizmo viršūnę kopusius k artu su vokiečiais Lietuvos alpinistus.
 17. Kūno kultūros ir sporto komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų tarybos Sporto metodikos kabinetas Uolų technikos metodiniai nurodymai (Rusų kalba) Sudarė M.Černikov tiražas 800 egz. Vilnius 1978 Vaizdas:Alptechnika1978-RU.pdf
 18. Turisto žinynas Vilnius "Mintis" 1978 Tiražas 30000 Autorių kolektyvas R.Gogelis, A.Dembinskas, V.Januškis, A.Jucevičius, B.Karevičius, K.Kaušyla, A.Knašas, V.Naujikas, J.Vaitkus. Sudarytojai Juozas Vaitkus ir Vaidotas Januškis.
 19. LIETUVOS TSR ALPINIZMO FEDERACIJOS INFORMACINĖ MEDŽIAGA Vilnius 1980 Tiražas 200 egz. Paruošė R.Cicėnas, tech. redaktorius A.Paulauskas. Leidinio Nr.399. Vaizdas:Alp1980.pdf # Autorių kolektyvas, "Kalnų takais" Sudarė Augustas Kubilius (Straipsnių rinkinys) Vilnius "Mintis" 1981 119 p. Tiražas 7000 34 iliust 75.82Ka 231.
 20. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO KOMITETAS PRIE LTSR MT LIETUVOS TSR ALPINIZMO FEDERACIJOS INFORMACINĖ MEDŽIAGA Vilnius - 1981 paruošė P.Koncė, R.Neverauskas, A.Gudelis Tiražas 200 egz. Vaizdas:Alp1981.pdf
 21. LIETUVOS TSR ALPINIZMO FEDERACIJOS INFORMACINĖ MEDŽIAGA Vilnius 1982 Tiražas 200 egz. paruošė P.Koncė. Leidinio Nr. 433 užs. Nr. 1121 Tech. redaktorius: A.Paulauskas. Vaizdas:Alp1982.pdf
 22. R.Augūnas "Kalnų viršūnėmis" Vilnius, 1983 LV 11049 Tiražas 4500 Užsak. Nr. 522(Romo Augūno meninės fotografijos parodos katalogas)
 23. Kūno kultūros ir sporto komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų tarybos Metodikos kabinetas Alpinizmas Mazgai, virvės panaudojimo būdai (Metodinės rekomendacijos) Paruošė A.Gudelis, D.Makauskas, R.Simutis Vilnius 1984 Vaizdas:Mazgai-virves.pdf
 24. Kūno kultūros ir sporto komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų tarybos Metodikos kabinetas Lietuvos TSR Alpinizmo federacijos informacinė medžiaga Paruošė P.Koncė Redagavo Z.Sakalinienė Tiražas 200 Vilnius 1984 Vaizdas:Alp1984.pdf
 25. Tarybų Lietuvos Enciklopedija. 1. T. Vilnius „Mokslas“ 1985 Akstinas Gediminas 33p Alpinizmas 51 p. (J.Krikštopaitis).
 26. LIETUVOS TSR VALSTYBINIS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO KOMITETAS ALPINIZMAS Metodinės rekomendacijos Vilnius, 1989 parengė Šaduikis Vilius tiražas 180. Vaizdas:Alp1989.pdf
 27. Lietuvos ryto vienkartinis leidinys Parengė S.Antanaitytė, J.Litvinavičius, G.Vainauskas 1991 Rinko ir maketavo UAB Viltis. Steigimo liudijimas: 782 Spausdino Spindulys tiražas 8000
 28. Apie Lietuvos žemę. Kaunas: Šviesa 1992 54-56 p. J.Krikštopaitis, Pamyro pionierius (sutrumpintas iš Mokslo ir gyvenimo, 1969, Nr. 10) 62-63 p. J.Krikštopaitis, Lietuviški vardai kalnų žemėlapiuose. (sutrumpintas iš Mokslo ir gyvenimo, 1970, Nr. 11).
 29. A.Jakštas Everesto glėbyje Vilnius "Vyturys" 1992 237,(1) p., 16 iliustr. lap.- (Atradimų pasaulyje) ISBN 5-7900-0703-1 Ja219 UDK 087.5:796.5.
 30. R.Augūnas "Tas didelis mažas pasaulis" Leidėjas Kauno meno fondas 1998 Spausdino SPAB spaustuvė "Spindulys" SL 2236 užsak. 251
 31. Vladas Vitkauskas "Aukščiau pasaulio viršukalnių" 1998
 32. Kazimieras Ambrasas Kilimandžaras (Pasaulio Altorius) UAB „Judex“ leidykla 2000 176 p. Tiražas 2000. ISBN 9986-948-33-9 UDK 910.4(6) Am 31
 33. Vladas Vitkauskas "Everestas - manoji lemtis"2002 UAB Vilniaus universiteto leidykla 2002 168 p. ISBN 9986-19-432-6 UDK 796.52(235)
 34. R.Augūnas "Žmonės kalnuose" 2002 204 p. Spausdino "Spindulys" ISBN 9955-438-09-6 UDK 77.04(474.65).(084) Au 41
 35. Antanas Poška Sud. Augustas Kubilius Piligrimystei pašauktas Vilnius: Mintis 2003.
 36. A.Pačiulpaitė Respublikinės liaudies meno katalogas./ 2003; Apie Aldoną Skėraitytę.
 37. Algirdas Kumža Himalajai vienos ekspedicijos dienoraštis Nepalas - Tibetas kviten - traven 2004 (Ukrainiečių kalba).
 38. Algirdas Kumža "HIMALAJAI Vienos ekspedicijos dienoraštis. 2005 Vilnius Tiražas 1000 egz Išleido UAB “SRS Dizainas” ISBN 9955-9647-2-3 UDK 910.4(515) Ku-176. Nuotraukos autoriaus [1].
 39. Leidinį parengė I.Petrokienė, A.Jakštas, red. A.Pakėnas Lietuvos sporto muziejus. Kaunas 2007 Spausdino UAB ARX BALTICA tiražas 500 ISBN 978-9955-638-87-2 UDK 796:069(474.5) Li331 (Alpinizmas 12-17 p.)
 40. Juozas Vaitkus Likimo juodraščiai Memuarai, dienoraščiai, laiškai. Vilnius Gimtasis žodis, 2008. -463. ISBN 978-9955-16-266-7 (117-118 pus. aprašoma alpinisto Kazio Monstvilo veikla Vilniaus universitete).
 41. Juozas Antanavičius "Tarp muzikos, mokslo ir kalnų".2010. Vilnius 2010 Sudarytoja Rūta Gaidamavičiūtė 680 p. tiražas 400 UDK 78.072+378.6:78](474.5)
 42. Ka221 "Kalnams pašaukus", sudarytojas Vitalius Stepulis Vilnius Petro ofsetas 2011. - 288p. iliustr. ISBN 978-609-420-193-6
 43. Gerimantas Statinis "G.Akstino viršūnė" 2012. Senojo ledkirčio istorija. Vilnius: leidykla "Edukologija", 2012.328p. ISBN 978-9955-20-761-0 St-114 UDK 796.5(474.5)(092)
 44. Valdemaras Jaruševičius, Aldona Sellienė, Solveiga Laudienė Kauno "Saulės" gimnazija. Kaunas, 2013 UDK 373.5(474.5)(091) Ja558. Yra informacijos apie alpinistus: Gediminas Akstinas ir Jūratė Valiukaitė Bajorienė.
 45. R.Augūnas "Čiurlionis-Donelaitis-Lietuva" Lietuvos alpinistų ekspedicija į Pamyrą 1964. Nacionalinis fotografijos meno fondas 2014-62p. ISBN 978-609-95329-1-2 UDK796.52(474.45)(091)(084) AU4
 46. M.Grinbergas "Kalnai. Slidės. Lietuviai" Pasaulio lietuvių kalnų slidinėjimo žaidynių istorija homo liber Vilnius, 2015- 204 p. ISBN 978 609 446 096 8.(474.5)(091)
 47. Bronislovas Matelis Išgyvenimo dienoraštis. Leidėjas Vilko takas. 2020-152p. ISBN 9789955964780.

Antras sąrašas, kurį reikėtų sulieti su pagrindiniu[keisti]

Lietuvos alpinizmo federacijos informaciniai leidiniai 1973-1989 m.
From the Baltic Sea to Qomoluebyje" 1992

2021-02-13 perkelta iš Lietuvos alpinizmo bibliografija