Algirdas Dargužas

Iš Energetikai.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Dargužas.jpg

Algirdas Dargužas gimė 1946-01-04 buhalterio ir namų šeimininkės šeimoje. Tėvas Julijonas Dargužas (1909-1975), motina Uršulė Veronika Dargužienė (1910-1987).

Mokėsi 21-je Kauno vidurinėje mokykloje, o 1959 m įstojo į Kauno politechnikumą. Besimokydamas Kauno politechnikumo trečiame kurse 1961-09-11 perėjo į vakarinį skyrių ir pradėjo dirbti Pramoninės statybos projektavimo institute, žemės ūkio projektavimo skyriuje braižytoju, techniku, vyresniuoju techniku. 1963-05-01 pervestas į naujai susikūrusio Visasąjunginio instituto „Energosetprojekt“ Lietuvos skyriaus transtormatorinių pastočių skyriaus relinės apsaugos ir antrinės komutacijos padalinį vyresniuoju techniku. 1964 metais baigė Kauno politechnikumo vakarinį skyrių ir tais pačiais metais įstojo į Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos fakulteto dieninį skyrių. Studijuodamas dieniniame KPI skyriuje, sutaręs su „Energosetprojekto“ vadovybe dėl laisvesnio grafiko, toliau dirbo vyresniuoju techniku relinės apsaugos ir antrinės komutacijos padalinyje. 1968 metais buvo paskirtas inžinieriumi, o 1969 metais, sėkmingai užbaigus KPI, - vyresniuoju inžinieriumi, o netrukus ir grupės vadovu. Dalyvavo jaunųjų specialistų veikloje, buvo išrinktas Jaunųjų specialistų pirmininku.

1977-04-06 buvo pervestas į Statybos ministerijos projektavimo – technologijos tresto „Orgtechstatyba“ Kauno projektavimo skyrių vyriausiuoju elektriku (dirbo iki 1980 metų).1980 – 1985 metais ir 1986 – 1987 metais dirbo inžinieriumi energetiku Kauno maistprekyboje, apjungiančioje apie du šimtus parduotuvių, vadovavo elektros ir šilumos ūkio eksploatavimo darbams bei vedė techninę priežiūrą statant naujas ir kapitališkai remontuojant veikiančias parduotuves. 1985 – 1986 metais pusantrų metų dirbo Spec. montavimo – eksploatavimo bare prie Kauno m. Vidaus reikalų valdybos vyresniuoju inžinieriumi – energetiku, vadovavo Kauno m. šviesoforų tinklo eksploatavimo ir plėtros, t.sk. automatizuoto valdymo (žaliosios bangos) įdiegimo darbams.

1987 metais sugrįžo į institutą „Energosetprojekt“. Paskirtas technikos skyriaus viršininku, vyriausiuoju specialistu. 1992 – 1996 metais dirbo Kauno elektros tinkluose kabelinių linijų eksploatavimo ir remonto darbų meistru bei 10/0,4kV transformatorinių pastočių remonto darbų meistru.

Nuo 1996-12-02 iki išėjimo į pensiją 2011-01-04 dirbo Valstybinės energetikos inspekcijos centriniame padalinyje Technikos skyriaus vedėju, dalyvavo įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, projektų rengime ir derinime. Nuo 1998 metų dirbo Valstybinės energetikos inspekcijos atstovu Aplinkos ministerijos atestavimo komisijoje, atestuojančioje statybos (montavimo), projektavimo ir ekspertizės įmones. Būdamas pensijoje 2013 – 2017 metais dirbo VŠĮ Energetikų mokymo centre egzaminatoriumi elektros energetikos sričiai.

Žmona Romalda Dargužienė – inžinierė elektrikė (KPI). Duktė Jūratė, g.1974m. inžinierė chemikė (KPI), gyvena ir dirba Čikagoje, JAV. Duktė Milda, g.1976m. baigė Prinstono (JAV) universitetą, dirbo bankininkystės srityje JAV, nuo 2011 metų gyvena ir dirba Lietuvoje investavimo srityje. Anūkai Jokūbas ir Kotryna suaugę, studijuoja Alabamos universitete (JAV), anūkas Darius (g.2021m.) auga Vilniuje.

Parengė Vytautas Miškinis


Dargužas0.JPG