Jurgis Vilemas

Iš Energetikai.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Vilemas.jpg

Prof., habil. dr. Jurgis VILEMAS (gim. 1938-11-20, Klaipėdoje) Lietuvos mokslų Akademijos tikrasis narys (akademikas) nuo 1985 m., akademikas – emeritas nuo 2013 m., Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorius – emeritas.

Tėvai – Vincas Vilemas (1908-1983), elektrotechnikos inžinierius, Janina Vilemienė (1920-2011) namųšeimininkė. Vaikai – Paulius Vilemas (gim. 1972 m.), Ingrida Vilemaitė – Narauskienė (gim. 1976 m.)

Išsilavinimas: 1962 m. įgytas aukštasis, Branduolinė inžinerija, Maskvos energetikos institutas; 1966 m. apginta t. m. k. (Ph.D) disertacija branduolinių reaktorių šilumos mainų srityje Maskvos energetikos institute; 1981 m. apginta Habilituoto daktaro disertacija specialios paskirties dujomis vėsinamo branduolio reaktoriaus šiluminės fizikos ir dujų dinamikos srityje, Šiluminių procesų institute (Maskva); 1983 m. suteiktas profesoriaus vardas.

Profesinė veikla: 1956 – 1958 m. Kauno politechnikos instituto studentas (pirmi du kursai); 1958 – 1962 m. Maskvos energetikos instituto studentas; 1962 – 1965 m. Maskvos energetikos instituto aspirantas; 1966 m. Jaunesnysis mokslo darbuotojas, Lietuvos mokslų akademijos Fizikinių-techninių energetikos problemų institutas (FTEPI); 1966 – 1973 m. Vyresnysis mokslo darbuotojas (FTEPI); 1973 m. Branduolinių įrenginių šilumos mainų laboratorijos vedėjas (FTEPI); 1981 – 2004 m. Lietuvos energetikos instituto direktorius (iki 1992 m. Fizikinių-techninių energetikos problemų institutas (FTEPI); 2004 – 2010 m. Lietuvos energetikos instituto Tarybos pirmininkas; 2004 – 2011 m. Lietuvos energetikos instituto Vyriausiasis mokslo darbuotojas; 1989 – 1990 m. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) rektorius; 1989 – 1993 m. VDU Atkūrimo tarybos ir Atkuriamojo senato pirmininkas; 2006 – 2010 m. VDU Senato pirmininkas; 2010 – 2015 m. VDU Tarybos pirmininko pavaduotojas; 1991 – 2008 m. Lietuvos Vyriausybės visuomeninis patarėjas energetikos klausimais; 1993 – 2008 m. Lietuvos branduolinės saugos konsultacinio komiteto pirmininkas; 1998 – 2018 m. žurnalo „Mokslas ir technika redkolegijos narys; 1998 – 2012 m. Lietuvos mokslų akademijos žurnalo „Energetikos“ redakcinės kolegijos pirmininkas; 2009 – 2015 m. VDU Energetinio saugumo tyrimo centro vyriausiasis mokslo darbuotojas; 2016 m. – iki šiol VDU profesorius – emeritas; 2000 – 2008 m. AB „Lietuvos energija“ valdybos pirmininkas.

Narystė profesinėse draugijose, asociacijose: 1989 – 2007 m. Maskvos tarptautinio energetikos klubo narys; 1990 m. – iki šiol Tarptautinės energetikos ekonomikos asociacijos narys, 2012 – 2018 m. šios asociacijos viceprezidentas; 1992 – 2018 m. Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto narys; 1993 – 2005 m. Europos atominės energetikos draugijos narys; 1993 – 2018 m. Lietuvos energetikos ekonomikos asociacijos pirmininkas; 1993 – 2009 m. Tarptautinės energetikos agentūros vandenilio įdiegimo sutarties vykdomojo komiteto narys; 1994 m. – iki šiol Švedijos Karališkosios inžinerinių mokslų akademijos užsienio narys; 1998 m. – iki šiol Lietuvos branduolinės energetikos asociacijos narys; 2001 m. – iki šiol Suomijos technologijų akademijos užsienio narys; 2009 – 2014 m. Ukrainos branduolinės saugos konsultacinio komiteto narys.

Apdovanojimai: Lietuvos valstybinė mokslo premija (1996 m.); Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino III-jo laipsnio ordinas (1997 m.); Vytauto Didžiojo universiteto garbės profesorius (1998 m.); Kauno technologijos universiteto garbės daktaras (1998 m.); Lietuvos nusipelnęs mokslo veikėjas (1985 m.); Baltijos valstybių Mokslų akademijos medalis (2000 m.); Lietuvos mokslų akademijos A.Žukausko premija (2004 m.); Baltarusijos Mokslų akademijos A.V.Lykovo vardo premija (2007 m.); Lietuvos tarptautinio olimpinio komiteto, Olimpinė žvaigždė (2005 m.) Kauno raj. Savivaldybės I-ojo lygio garbės ženklas (2014 m.).

Mokslinės publikacijos: Virš 300 publikacijų mokslinėje spaudoje, 11 išradimų, 3monografijų išleistų rusų ir anglų kalbomis autorius: „Šilumos atkodavimas žiediniuose kanaluose, aušinamuose dujomis“ (rusų k. 1977 m., anglų k. 1987 m.), „Šilumos mainų intensyvinimas dujomis aušinamuose kanaluose“ (rusų k. 1989 m., anglų k. 1994 m.), „Termogravitacijos ir išcentrinių jėgų įtaka šilumos mainams dujomis aušinamuose kanaluose“ (rusų k. 1992 m., anglų k. 1998 m.).

Pomėgiai: Buriavimas, golfas. Daugkartinis Lietuvos buriavimo čempionas ar prizininkas (1958 – 1975 m. laikotarpyje). Įvairių tarptautinių regatų dalyvis. 1969 m. Lenkijos atviro buriavimo čempionato nugalėtojas „Žvaigždės“ klasėje. TSRS sporto meistras.

Parengė Jurgis Vilemas
Vilniaus universiteto mažoje aūloje 2019.02.21 d. Čiurlionio fondas apdovanojo atminimo taurėmis Lietuvos energetikos šviesuolius. Tai energetikai-statybininkai Teodoras Bitinas bei Algirdas Liudvikas Žilinskas ir akademikai Gytis Juška, Jurgis Vilemas. Plačiau: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2019-02-23-lietuvos-energetikos-sviesuoliams-iteiktos-m-k-ciurlionio-taures/174551