Stasys Bilys

Iš Energetikai.
Pereiti į navigaciją Jump to search
BilysS.jpg

Stasys Bilys gimė 1934 m. rugsėjo 24 d. Margių k., Pagirių vlsč., Ukmergės aps. 1954 m. baigė Kauno politechnikumą. 1974 m. – Vilniaus inžinerinį institutą. Pradėjo dirbti 1953 m. tekstilės fabrike ,,Liteksas“ budinčiu elektromonteriu. 1954-1956 m. tarnavo kariuomenėje. 1956 m. Petrašiūnų statybos montavimo valdyboje dirbo elektromonteriu, 1957 m. darbų vykdytoju. 1959 m. perkaltas į trestą ,,Elektrocentromontaž“ Pabaltijo aikštelę darbų vykdytoju, 1962 m. paskirtas vyriausiuoju inžinieriumi. Dalyvavo montuojant pirmąsias 330 kV pastotes Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. 1963 m. perkeltas į Elektros tiekimo linijų statybos montavimo valdybą. Valdyba darbus vykdė Lietuvoje ir Kaliningrado srityje.1964 m. paskirtas valdybos viršininko pavaduotoju, 1975 m. – valdybos viršininku. Ši valdyba montavo visas 35-330 kV elektros perdavimo linijas ir daugumą šių įtampų pastočių Lietuvoje, tokiu būdu suformavo pagrindinį elektros perdavimo tinklą Lietuvoje. 1992 m. – įmonės ,,Tena“ generalinio direktoriaus pavaduotojas. Dirbdamas šioje įmonėje vadovavo Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko paskolos valdymo grupei. 1995 m. išėjo į pensiją.

1962 m. įjungus 330 kV elektros tiekimo liniją Pabaltijo VRE – Ryga – Šiauliai, apdovanotas Latvijos SSR Aukščiausiosios tarybos Prezidiumo Garbės raštu. 1965 m. Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos Prezidiumo Garbės raštu. Už darbus plėtojant energetikos sistemos tinklus 1987 m. suteiktas Lietuvos nusipelniusio inžinieriaus garbės vardas. 2010 m. apdovanotas Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto Lietuvos energetikų Garbės ženklu.

Parašė ir išleido knygas: ,,Hidroelektrinių miražai Lietuvoje“, 2010 m., ,,Pirmosios elektrinės Lietuvoje“, I, II, III dalys, - 2011, 2012, 2013 m. Knygų ,, Lietuvos elektrifikavimo istorija“ I t. 2006, redkolegijos narys ir bendraautorius, II t. 2013, redkolegijos narys. Knygos ,,Mažoji hidroenergetika“, 2017, redkolegijos narys ir bendraautorius. Knygų ,,Lietuvos energetika“ V t. 2015, redkolegijos narys, VI t. 2017, VII t. 2018, redkolegijos narys ir bendraautorius. 2018 m. parašė ir išleido knygą ,,Lietuvos elektrifikavimas. Nuo pirmųjų elektrinių iki energetikos sistemos“. 2021 m. - ,,Lietuvos elektrifikavimas. Antra dalis. Elektra Klaipėdos krašte. Apskričių centrų ir miestelių elektrinės“. Spausdino straipsnius žurnaluose. Laisvalaikio pomėgiai – sodas, bitininkavimas, energetikos istorija, jaunystėje radiotechnika.

Parengė Zenonas Ružinskas


Pridedamos nuotraukos:

Energetikai 2014 m. sveikina Stasį su 80-mečiu. Iš dešinės sėdi: Vytautas Gritėnas, Stasys Bilys, Vytautas Paznanskis, Kazys Žilys, Česlovas Lenickas, Simonas Vytautas Narušis. Stovi: Vygantas Kazakevičius, Zenonas Ružinskas, Vladas Buinevičius, Vytautas Stasiūnas, Gintaras Adžigauskas, Viktoras Merkys, Bronius Telyčėnas, Vilius Šaduikis.

013.JPG