100 žinomiausių XX amžiaus Lietuvos alpinistų sąrašas

Iš Alpinizmo vikis.
Pereiti į navigaciją Jump to search
 1. Giedrė Abraitytė
 2. Erdvilas Adomaitis
 3. Liudvikas Aksamitauskas
 4. Gediminas Akstinas
 5. Algimantas Asevičius
 6. Juozas Antanavičius
 7. Romualdas Kęstutis Augūnas
 8. Arvydas Avulis
 9. Eugenijus Bajoras
 10. Jūratė Bajorienė Valiukaitė
 11. Kęstutis Baleišis
 12. Saulius Baltuška
 13. Vaidas Barkevičius
 14. Algimantas Baublys
 15. Artūras Bazys
 16. Giedrius Bernatonis
 17. Balys Binkauskas
 18. Valentinas Bitinas
 19. Zigmas Blažaitis
 20. Algis Briedis
 21. Alfredas Buika
 22. Laimutis Buika
 23. Judita Burokaitė
 24. Rimas Cicėnas
 25. Viktoras Čapkevičius
 26. Jonas Čijunskis
 27. Juozas Daugvila
 28. Algis Dembinskas
 29. Viktoras Dulskas
 30. Vytautas Dumbravas
 31. Augis Gučas
 32. Algis Gudelis
 33. Vladimir Jakovlev
 34. Alfonsas Jakštas
 35. Jovita Janušauskaitė Valevičienė
 36. Algimantas Jucevičius
 37. Aleksandras Jurgelionis
 38. Julius Jurgelionis
 39. Eimutis Karčiauskas
 40. Algis Kepežėnas
 41. Eugenijus Klikūnas
 42. Kęstutis Koncevičius
 43. Paulius Koncė
 44. Nikolajus Korolkovas
 45. Juozapas Algimantas Krikštopaitis
 46. Rūta Kripaitytė
 47. Virginija Kriščiūnaitė Žebrauskienė
 48. Augustas Kubilius
 49. Ramusis Lapinskas
 50. Alfridas Lukšas
 51. Dainius Makauskas
 52. Marija Melinskaitė
 53. Feliksas Mieliauskas
 54. Stasys Miglinas
 55. Romaldas Misiukevičius
 56. Kęstutis Mockeliūnas
 57. Kazys Monstvilas
 58. Aurelija Mozūraitytė
 59. Juozas Muliuolis
 60. Stanislovas Navickas
 61. Rimantas Neverauskas
 62. Algis Norkus
 63. Jaroslavas Okulič-Kazarinas
 64. Vaclovas Paplauskas
 65. Alvydas Peištaras
 66. Audrius Peseckas
 67. Algimantas Petrauskas
 68. Aleksandras Petrovas
 69. Aleksandras Podolinskas
 70. Edvardas Pundzius
 71. Medardas Purys
 72. Algimantas Rutkauskas
 73. Rimvydas Simutis
 74. Vytautas Simutis
 75. Aldona Skėraitytė
 76. Rimantas Skirmantas
 77. Darata Stankutė Puidokienė
 78. Vitalius Stepulis
 79. Stasys Vidmantas Stryla
 80. Mindaugas Strumskis
 81. Albinas Svirskis
 82. Vilius Šaduikis
 83. Valerija Šimonytė Pundziuvienė
 84. Aleksandras Šteinas
 85. Arūnas Šukys
 86. Danutė Šukytė Skučienė
 87. Olga Tamulėnaitė
 88. Laima Tučiūtė Vološkevičienė
 89. Antanas Varanka
 90. Saulius Vilius
 91. Kęstutis Virbalis
 92. Vytautas Viršilas
 93. Vladas Vitkauskas
 94. Albinas Vološkevičius
 95. Valdas Ūsas
 96. Linas Zakarevičius
 97. Jurgis Zamulaitis
 98. Rimas Zdanavičius
 99. Kastis Zubovas
 100. Aldona Žitkutė Kreivienė

Paruošė Vytautas Viršilas